Et autoværksted er der altid brug for

Selvom man bor i et tyndtbefolket område med få mennesker og dermed få biler kan man alligevel starte et autoværksted. For blot fordi, at der er få biler, så har de biler der, stadig behov for at blive repareret en gang imellem.

TIP: Besøg Byens auto og få tjekket bilen

Et autoværksted kan være nok til en hel ø

Hvis man bor i en mindre by vil der ikke være så mange autoværksteder at finde. Ja faktisk kan man sige, at en bys størrelse ofte er proportionalt sammenhængende med hvor mange autoværksteder der er i en by. Det vil sige, at hvis der er tale om en lille by, så vil der ikke være så mange autoværksteder at finde. Modsat kan man sige, at hvis der er tale om en stor eller i hvert fald lidt større by, så vil der være flere autoværksteder at finde. Et eksempel kan være en by som Rønne. Denne by kan i sig selv godt kaldes en storby. Det kan den af den grund, at den ligger på en ø, som er så lille, at der er så mange små byer så en b skal ikke være særlig stor før den kan karakteriseres som en storby. Det er naturligt, at når nu Rønne er så forholdsvis lille en storby er der ikke mange biler at finde. Derfor er der heller ikke mange autoværksteder at finde. Men dermed skal man ikke tro, at det ikke kan betale sig at opstarte et autoværksted på en ø som Bornholm eller i en by som Rønne. Nej tværtimod.

Hvis alle tænker, at byen er for lille, er der ikke nogen, der laver et autoværksted

Det er nok sådan, at de fleste, der  tænker de to ting sammen, vil have som den umiddelbare tanke, at Rønne og autoværksted ikke går, da byen jo simpelthen er for lille. Men tænk, hvis alle tænkte sådan, og det gør de nok når det kommer til stykket. Dette er grunden til, at der så heller ikke findes så mange autoværksteder i Rønne. Så på den måde er konkurrencen så minimal, at det bare er med at komme i gang og få åbnet et sted på Bornhom, hvor man kan reparere biler. For der er sikkert ikke andre der gør det. Man kan jo altid give det en prøveperiode og lade være med at investere så meget. En motivationsfaktor kan være, at Bornholm er så smuk en ø, at man ønsker at bo der. Hvis man tænker sådan, vil man nok også automatisk gøre lidt mere ud af sit autoværksted for så er der jo virkeligt en grund til at blive på stedet og få det til at køre så godt man kan. En ting man skal være opmærksom på det er, at der er en sandsynlighed for, at der vil komme kunder til dit autoværksted, som har en bornholmsk accent. Med tiden skal du nok lære at forstå den, men det kan kræve lidt tilvænning. Dette kan afhjælpes ved at tage et par sprogtimer hvor man lige lære accenten at kende.

© 2021 MP Sejl. All rights reserved.